มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มจพ.กรุงเทพฯ
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
มจพ.วิทยาเขตระยอง

image01

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรุงเทพมหานคร
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

image01

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาเขตปราจีนบุรี
129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

image01

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยเขตระยอง
ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

image01