ปรัชญา : เตรียมพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

Your Content Goes Here

แนะนำโรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน

คณะจาก สจล. (พระจอมเกล้าลาดกระบัง) มาเยี่ยมชม รร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

Mr Youngdong Kim ผู้อำนวยการศูนย์ Employment Service System ซึ่งเป็นตัวแทนจาก Human Resouces Development Service of Korea (HRDK) กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์คุณวุฒิวิชาชีพ (สคช) ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม workshop งานเชื่อม ของโรงเรียน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เป็นสถานที่ประเมินสมรรถนะและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม ของแรงงานไทยและคัดเลือกกำลังคนไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี